Garantija un produktu atgriešana

GARANTIJA:

 • Getledlamps.com interneta veikalā piedāvāto produktu garantijas serviss tiek nodrošināts saskaņā ar produktu ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem;
 • produktu garantijas termiņš ir norādīts to aprakstā;
 • lietot produktus tikai saskaņā ar produktu lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā norādītajiem nosacījumiem;
 • izmantojiet tikai tās rezerves daļas vai uzstādīšanas materiālus, kas iekļauti izstrādājumu iepakojumā vai ieteikti uzstādīšanas instrukcijā;
 • lai saņemtu ražotāja garantijas apkalpošanu, jums ir jāsaglabā un jāiesniedz iegādes dokumenti, kā arī jāpiegādā produkti interneta veikala getledlamps.com centrālajā birojā;
 • ja produktu kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem, par savām tiesībām saskaņā ar CPL noteikumiem varat izlasīt sadaļā “Produktu atgriešana un apmaiņa” (atgādinām, ka CPL noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad produktus iegādājas juridiskas personas);
 • lai uzzinātu, kādos gadījumos garantijas pakalpojums var nebūt spēkā, varat izlasīt daļu “Garantija nav spēkā”.

Produktu atgriešana un apmaiņa:

 • Pārdevējs apņemas novērst ražošanas defektu viena kalendārā mēneša laikā no pretenzijas saņemšanas un reģistrēšanas uzņēmumā dienas (izņēmuma gadījumos pārdevējs patur tiesības pagarināt šo termiņu); 
 • pircējam ir tiesības apmainīt produktus pret tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem, samazināt produktu cenu, pieprasīt līguma laušanu un saņemt atpakaļ naudu, ja produktu iegādes datums ir īsāks par sešiem mēnešiem;
 • pircējam ir tiesības, pirmkārt, apmainīt produktus pret tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem un, ja nomaiņa nav iespējama saprātīgā termiņā, tikai tad samazināt produktu cenu vai pieprasīt līguma atcelšanu un saņemt naudas atmaksu proporcionāli produktu vērtības samazinājumam, ja produktu iegādes datums ir bijis pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem

.

Garantija nav derīga:

 • Ja zaudējumu cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļi vai citas ārkārtas situācijas, kuras pārdevējs vai ražotājs nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos minētās puses nav atbildīgas (piemēram, dabas katastrofas, kara darbība vai citi civiliedzīvotāju nemieri);
 • ja produkti nav izmantoti saskaņā ar produktu lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā norādītajiem nosacījumiem;
 • ja bojājumu cēlonis ir nepiemērotu rezerves daļu vai uzstādīšanas materiālu, kas nebija iekļauti izstrādājumu iepakojumā vai nebija ieteikti uzstādīšanas instrukcijā, izmantošana;
 • ja bojājumu cēlonis ir nepareiza elektroapgāde, elektrotīkla pārtraukumi, elektroinstalācijas un komunikāciju parametru traucējumi ēkās, kā arī citi sadzīves faktori (piemēram, mitrums, putekļi, dūmi, sodrēji un citi);
 • ja bojājumus izraisījusi svešķermeņu, ķīmisku vielu vai citu šķidrumu iekļūšana iepakojuma vai izstrādājumu iekšpusē;
 • ja nav ievēroti produktu uzglabāšanas vai transportēšanas nosacījumi;
 • ja ir bojātas vai trūkst uzlīmes vai ražojumu, ierīču un sastāvdaļu iepakojuma;
 • ja klients vai cita nepiederoša persona mēģina novērst konstatētos bojājumus;
 • ja pircējs nav iesniedzis atbilstošu pirkuma dokumentu.

PIRCĒJAM VIENMĒR JĀPĀRBAUDA PRODUKTU KVALITĀTE, DAUDZUMS UN STĀVOKLIS TO SAŅEMŠANAS LAIKĀ! 

GARANTIJA IR DERĪGA TIKAI AR PIEVIENOTIEM PIRKUMA DOKUMENTIEM!

Nepieciešama palīdzība?

Jautājumiem par naudas atmaksu un preču atgriešanu sazinieties ar mums, rakstot uz info@getledlamps.com.

" was added to wishlist